ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +66 86 314 9366

รับออกแบบ ผลิต และ ติดตั้ง

เครื่องจักรในอุตสาหกรรมอาหาร
สายพานลำเลียงในไลน์ผลิต

ONE STOP SERVICE

บริการหลังการขายครบวงจร
โดยทีมช่างมืออาชีพที่มีประสบการณ์

บริการให้คำปรึกษา

ออกแบบจัดวางกระบวนการผลิต
ออกแบบเครื่องจักรด้วยคอมพิวเตอร์

<?=base_url()?>
<?=base_url()?>
<?=base_url()?>
<?=base_url()?>
<?=base_url()?>
<?=base_url()?>
<?=base_url()?>
<?=base_url()?>

บริษัท รุ่งเจริญ ฟู้ด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เรียกสั้นๆ ว่า รุ่งเจริญ-ฟู้ด เป็นบริษัทฯ ดำเนินกิจการด้านวิศวกรรมครบวงจร ที่มีการจำหน่าย ให้คำปรึกษาการออกแบบจัดวางกระบวนการการผลิต, การออกแบบเครื่องจักร (ด้วยคอมพิวเตอร์), การออกแบบระบบลำเลียงและระบบควบคุมอัตโนมัติ การสร้าง การผลิต การติดตั้ง รวมทั้งการจำหน่ายสำหรับทุกอุตสาหกรรมทางบริษัทฯ มีทีมวิศวกรในทุกหน่วยงานภายใน เพื่อทำหน้าที่วิศวกรที่แตกต่างกันไป เช่น วิศวกรออกแบบ วิศวกรโรงงาน วิศวกรผู้ควบคุมงาน รวมทั้งทีมช่างที่มีประสบการณ์ซึ่งจะทำให้สินค้าที่ออกมามีทั้งคุณภาพถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและความสวยงามที่ทัดเทียมกับสินค้าต่างประเทศและได้ราคาที่เหมาะสม หัวสำคัญที่สุดของเราคือ การบริการหลังการขายที่ดีและรวดเร็วให้กับลูกค้า

บริการของเรา

รับออกแบบและผลิตระบบลำเลียง

รับออกแบบผลิตเครื่องจักรทุกชนิดตามสั่ง

รับผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรมอาหาร

รับผลิตถังสแตนเลส รวมถึงระบบท่อในกระบวนการผลิตอาหารเหลว ยา และเคมีภัณฑ์

รับออกแบบและผลิตเครื่องจักรสำหรับล้างทุกชนิด

รับผลิตอุปกรณ์ เครื่องใช้ สแตนเลสที่ใช้ในองค์กรโรงงาน

<?=base_url()?>
<?=base_url()?> <?=base_url()?>

บทความ