ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +66 86 314 9366

เครื่องตัดวุ้นเส้นสด ออกแบบมาเพื่อใช้ในการทำงานที่เฉพาะเจาะจง คือ ใช้ตัดวุ้นเส้นที่มีขนาดยาวให้มีขนาดสั้นตามความต้องการหรือมาตรฐานที่กำหนด

คุณลักษณะพิเศษ :
   - โครงสร้างเป็นสแตนเลส คงทนต่อการใช้งาน
   - ลดระยะเวลาในการใช้กรรไกรตัด เพราะมีใบตัดหลายๆ ใบด้วยกัน

Specification : ขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ในการติดตั้งของทางลูกค้าและทางลูกค้ากำหนด

สินค้าที่เกี่ยวข้อง